Social Icons

Yarsan

2013-06-10

ئی به رنامه تایبه ته وه بێ رێزی کاروه ده سه ێل به یت رابه ری زد وه په ێڕه وه ێل ئایین یاری . مێوانه ێل به رنامه: ۱. سه ی حشمه ت شائبراهیمی( ره یس فدراسیون یارسان) ۲.سه ی فه ره یدوون حوسه ینی( مینه وان له بوار ئایین یاری) ۳. رێزدار ئه لی مێرابی( قسه که ر سازمان دمۆکراتیک یارسان)ئی به رنامه تایبه ته وه بێ رێزی کاروه ده سه ێل به یت رابه ری زد وه په ێڕه وه ێل ئایین یاری .
مێوانه ێل به رنامه:
۱. سه ی حشمه ت شائبراهیمی( ره یس فدراسیون یارسان)
۲.سه ی فه ره یدوون حوسه ینی( مینه وان له بوار ئایین یاری)
۳. رێزدار ئه لی مێرابی( قسه که ر سازمان دمۆکراتیک یارسان)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar