Social Icons

Yarsan

2013-06-06

« خلاصه ای از حادثه ی دلخراش همدان, برگ دیگری از ظلم وستم بر یارسانی ها ی ایرانتوهین و اهانت به باورهای یارسان »« خلاصه ای از حادثه ی دلخراش همدان, برگ دیگری از ظلم وستم بر یارسانی ها ی ایرانتوهین و اهانت به باورهای یارسان »
تشدید سرکوب پیروان آیین یاری و جامعه‌ یارسان توسط فاشیزم مذهبی حاکم بر ایران.

2013/06/06
بنا بر اطلاعات موثق واصله‌ به‌ سازمان دمکراتیک یارسان،نیروهای سرکوبگر اطلاعاتی- امنیتی رژیم ددمنش جمهوری اسلامی حاکم بر ایران،با بازداشت پیروان آیین یاری( یارسان) در ماه های گذشته‌ ،عملا به‌ سرکوب عقیدتی و ملی جامعه‌ یارسان مبادرت نموده‌ که‌ آخرین نمونه‌ وحشیگری نظام فاشیستی ملایان،دستگیری و بازجوئی دراز مدت یکی از پیروان آیین یاری در شهر همدان به‌ نام” کیومرث تمناک” اهل یکی از قریه‌های توابع همدان است که‌ در خلال آن، نیروهای بدنام وزارت اطلاعات آخوندی با اعمال شکنجه‌ وحشیانه‌ بر این بازداشتی بی دفاع،وی را تحت تهدید مستمر ، مجبور کرده‌ تا شارب خود که‌ از سمبلهای عقیدتی پیروان آیین یاری است را تراشیده‌ و به‌ اقدامات ناکرده‌ خود،اعتراف کند.

باتوجه‌ به‌ اینکه‌ شارب به‌ مثابه سمبل ‌ رعایت اصول و فرایض دینی در میان پیروان آیین یاری(یارسان) از جایگاه‌ ویژه برخوردار بوده‌ ‌ و جزو ” ارکان اخلاقی صحیح و درست” شناخته‌ شده‌ و هرگونه‌ تعدی و عبور از این حریم اخلاقی انسانی از جانب هرکس و هر گروه و یا دولتی باشد،به‌ عنوان هتک حرمت عمیق ”شرافت انسانی” محسوب شده‌ و فرد مورد تعدی خود را – گرچه‌ بالاجبار – از حیث اخلاقی ،خدشە دار شده‌ و مرزهای انسانی و اختیارش پایمال شده‌،قلمداد می کند،در اغلب مواقع به‌ خود کشی دست می یازد.

با درز خبر رفتار وحشیانه‌ ماموران سرکوبگر رژیم آخوندی،جو مناطق یارسان نشین ،بویژه‌ در غرب کشور،ملتهب شده‌ و دو شهروند یارسانی به‌ نام های “حسن رضوی” و نیکمرد طاهری” به‌ نشانه‌ی اعتراض به‌ این عمل شنیع نیروهای سرکوبگر امنیتی و اطلاعاتی رژیم،خود را در نزدیکی محل بازداشت یارسانی شکنجه‌ شده‌،به‌ آتش کشیدند.

قابل ذکر است که‌ رژیم چند سال پیش نیز در یکی از شهرهای شمال غرب کشور،با بی حرمتی به‌ یک سرباز اجباری یارسانی ،با تراشیدن شارب وی و علنی شدن این خبر در میان مردم،پیروان آیین یاری ،ابتداء از طرق مسالمت آمیز خواهان تنبیه‌ پاسدار اهانت کننده‌ شدند که‌ رژیم این مطالبه‌ مردمی را نادیده‌ گرفت که‌ متعاقبا به‌ درگیری مسلحانه‌ بین نیروهایمهاجم رژیم و پیروان آیین یاری منتج شد .رژیم برای زهر چشم گرفتن از پیروان آیین یاری در آن زمان ،چند یارسانی بی گناه‌ را به‌ بهانه‌ ،اقدام علیه‌ امنیت رژیم و وابستگی به‌ یک جریان کوردستانی،اعدام کرد.

در رابطه‌ با تشدید اقدامات سرکوبگرانه‌ رژیم ملایان حاکم بر ایران،می توان به‌ توهین و آذار دانش آموزان پیر آیین یاری در استان کرماشان اشاره‌ کرد.

رژیم ملایان در یک اقدام حکومتی ضد کوردی دیگر،زبان کوردی که‌ زبان متدوال “کتب مقدس پیروان آیین یاری” است را در بخش نامه‌ ای ممنوع التکلم اعلام کرده‌ بود که‌ با اعتراض مردم مواجه‌ شده‌ بود.

همچنین نیروهای اطلاعاتی رژیم ضد انسانی آخوندی ، سال گذشته‌ در یک حرکت ارتجاعی و ضد آزادی دیگر ،یکی از زیارتگاه‌ های ‌ پیروان آیین یاری به‌ نام “سید فرخ” در کرمشان را تخریب کردند.

سازمان دمکراتیک یارسان اقدام تراشیدن شارب “کیومرث تمناک” یارسانی بی دفاع و بی گناه‌ از جانب حکومت فاشیستی حاکم بر ایران را قویا محکوم کرده‌ و از سازمانها و ارگانهای حقوق بشری می خواهد نسبت به‌ سرکوب جنایتکارانه‌ و تشدید جو خفقان بر پیروان آیین یاری در ایران سکوت نکرده‌ و این اعمال ضد انسانی رژیم ملایان را محکوم کنند.

با توجه‌ به‌ نیاز مستمر رژیم به‌ سرکوب مردم و ایجاد اختلافات مذهبی و فرقه‌ایی در راستای حفظ نظام ضد انسانی و ارتجاعی خود و عدم اصلاح پذیری آن،سازمان دمکراتیک یارسان مانند گذشته‌،بر سرنگونی تام وتمام این رژیم با همه‌ دسته‌ بندیهای درونی آن،پای می فشارد و از همه‌ مردم ایران،کوردستان،بویژه‌ جامعه‌ یارسان ،می خواهد که‌ از هر طریق ممکن برای افشای جنایات رژیم تلاش نموده‌ و نمایش انتخابات ریاست جمهوری آن که‌ در هفته‌های آینده‌ به‌ راه‌ انداخته‌ می شود،به‌ اعتراض علیه‌ رژیم تبدیل نموده‌ و هموطنان خود را از شرکت در اتن خیمه‌ شب بازی های رژیم برحذر دارند.

رفتار های ضد انسانی ماموران رژیم با پیر‌وان آیین یاری بار دگر نشان می دهد که‌ جامعه‌ یارسان تا روزی که‌ این رژیم در ایران حاکم است از امنیت اجتماعی و سیاسی بر خوردار نخواهد بود.

سرنگون باد نظام فاشیستی ملایان حاکم بر ایران

زنده‌ باد سازمان دمکراتیک یارسان،نیروی مدافع جامعه‌ یارسان

« خلاصه ای از حادثه ی دلخراش همدان, برگ دیگری از ظلم وستم بر یارسانی ها ی ایرانتوهین و اهانت به باورهای یارسان »

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar