Social Icons

Yarsan

2014-06-05

ئاگاداری لە سەر کونگرە دوم سازمان دموکراتیک یارسان


ئاگاداری لە سەر کونگرە دوم سازمان دموکراتیک یارسان

ژوئن ٢٠١٤ بەرگوزار کەید.
بەرنامەی کاری کونگرە هەردو روژەکە لە ساعەت 10.00 تا 17.00 ئدامە دیرید.

*معرفی بزرگان** استاد معارف امیری فرزند الله مراد از نوادگان امیر معروف (مقام خوان امیری که در موسیقی کردی و تنبورمی باشد منسوب به ایشان می باشد ) استاد معارف متولد 1304 از ایل گوران منطقه ی تفنگچی می باشد وی در خدمت درویش جهانگیر درویشی با تنبور آشنا می شود و یکی از اساتید تنبور نواز می شود همچنین ایشان از کاتبان کلام یارسان و مفسرین آن می باشد ایشان در سال 1391 به دیار حق شتافتند روحش شاد


*معرفی بزرگان**
استاد معارف امیری 
فرزند الله مراد از نوادگان امیر معروف (مقام خوان امیری که در موسیقی کردی و تنبورمی باشد منسوب به ایشان می باشد ) استاد معارف متولد 1304 از ایل گوران منطقه ی تفنگچی می باشد وی در خدمت درویش جهانگیر درویشی با تنبور آشنا می شود و یکی از اساتید تنبور نواز می شود همچنین ایشان از کاتبان کلام یارسان و مفسرین آن می باشد ایشان در سال 1391 به دیار حق شتافتند روحش شاد

facebook

پادشاه ی ئالم . له دل خوم فکر که م هویشم یا خوای گوره ؟پادشاه ی ئالم . له دل خوم فکر که م هویشم یا خوای گوره ؟
آیا مردن له ناو زندگان خاسه؟ یا له ناو مردگان زنده بید خاسه؟

مامه‌ علی بگ سلیمی له ئا وای قورچی واشی بیونیژ دلاهو و یکی له ئه وه انسانیل قصه‌ خوش و مهربان بی انسانی خوش برخورد ودانا مردمی که گشت وه قسه گوش دان
ولی و داغ گراونه و هاتن رژیم جمهوری اسلامی ناچار بی کوچ به کی و ئاو خاک اجدادی خوی وه جی هیشت و ئاوره ی غوربت بی نه زیک 32 سال له عمر خوه ی له ولاتان غریب گذران و ارزو ولات اجدای خوه ی له ده ل منه و گرد خوه ی گشت ئه ی ارزوه برده ژیر خاک

ذات بنیامین آقا سی یاقو.................ژ ملک بر زنجه آما و دالاهو


ذات بنیامین آقا سی یاقو.................ژ ملک بر زنجه آما و دالاهو
گوارن قلخانی چنی سنجاوی...............ایلات مهشور مردان ناوی
ایلات مزبور دین یارستان.............پری سی یاقو سرشان سپریان
احمد بیگ نه عهدآقا سی یاقو......فرمانده فوج بی نه ملک دالاهو
اعتقاد راسخ دین طایفه سان.........پری سی یاقو بنیامین مهمان
یکی نه سادات دین طایفه سان......دشمنی مکرد پی حاکم گوران
توم حسادت وشیان نه دروین .......بلیزه ش برزبی ستوین وستوین
و مکر و حیله فن بازمکار................مامورتائین کرد پی مرگ سردار
سیکه بو نیژی چنی سان قلی........مامور مرگ بین پی نوه ی والی
امیر گوران شیر سهمناک............نه سرا پرده ش غلطان بی وخاک
محمد بیگ نوه نسل زال زر..................بی و جانشین سردار سرور
سوار بی و زین وینه جهانگیر..................و زور بازو و ضرب شمشیر
یک یک قاتلان آوردش و بن............. ..خان زبر دس شیر صف شکن
رئیس العشایر فرمانده لشکر..............چنی نادرشاه سردار عسکر
فرمانده سپای لشکر نادر بی ..............چون بور غران دائم قادر بی
نه هر د و سر وینه گیو دلاور.................تمامی کارانش ماورد او نظر
خان زبردس تیزهوش تیزگوش...............مرد کار زار نه میدان خروش
لایق شایسته مرد دربار بی.............هم حاکم گوران هم سردار بی
سردار ایران شای قلا زنجیر...............شجاع و بی باک سرتیپ دلیر
سپهسالار دین امیر بهادر بی...................فرزند دلیر ملک طاهر بی
محمد بیگ سرتیب سالارجنگی...........هم میر گورا ن هم شیر رزمی
باتشکر فرامرز خسروی گوران
نشسته از راست افسر المانی بلوشر پاشا خان یاسمی کودک رضا قلی خان یاسمی مسعود السلطان گوران

محمدآقا ياريجاني متولد 1311 كرند .ساكن سر پلذهاب خواننده اي كه در سالهاي 1332تا 1335 درسن 21 سالگي توسط آقاي بختياري به آقاي القاصي معرفي شده و براي افتتاحيه راديو قصرشيرين و راديو كرمانشاه افتخاري خوانده و به دلايلي ديگر ادامه نداده مگر درجمع دوستان بسيار نزديك آهنگ معروف (گل و نوشو باخ خانمي - شو چري ديوان خانمي- كرند آباد بو اراي آوگي و...


محمدآقا ياريجاني متولد 1311 كرند .ساكن سر پلذهاب خواننده اي كه در سالهاي 1332تا 1335 درسن 21 سالگي توسط آقاي بختياري به آقاي القاصي معرفي شده و براي افتتاحيه راديو قصرشيرين و راديو كرمانشاه افتخاري خوانده و به دلايلي ديگر ادامه نداده مگر درجمع دوستان بسيار نزديك آهنگ معروف (گل و نوشو باخ خانمي - شو چري ديوان خانمي- كرند آباد بو اراي آوگي و...

شیرمحمدخان صمصام‌الممالک سنجابی فرزند حسن‌خان، فرزند بختیارخان، فرزند منوچهرخان، فرزند مرادعلی، فرزند شیخ‌علی‌خان از تیره‌ی «چالاوی» ایل «سنجابی» این بزرگ‌مردِ کُرد در سال ۱۲۶۰ هـ ق در ایل سلحشور سنجابی متولد شد. ایشان مردی بزرگ و از نام‌آوران تاریخ کُرد در خطه‌ی غرب ایران و یکی از تأثیرگذارترین ایل‌سالاران کُرد در معادلات سیاسی فرهنگی و ایلی دوران قاجار در استان کُردنشین کرمانشان محسوب می‌شود. میهن‌دوستی و عشق به خاک و فداکاری در راه میهن از دوران نوجوانی و جوانی با پرورش بر مبنای قوانین و یاسانی ایلی با تکیه بر فرهنگ غنی و چند هزارساله کردی با روح و جسم ایشان عجین شد.


شیرمحمدخان صمصام‌الممالک سنجابی فرزند حسن‌خان، فرزند بختیارخان، فرزند منوچهرخان، فرزند مرادعلی، فرزند شیخ‌علی‌خان از تیره‌ی «چالاوی» ایل «سنجابی» این بزرگ‌مردِ کُرد در سال ۱۲۶۰ هـ ق در ایل سلحشور سنجابی متولد شد. ایشان مردی بزرگ و از نام‌آوران تاریخ کُرد در خطه‌ی غرب ایران و یکی از تأثیرگذارترین ایل‌سالاران کُرد در معادلات سیاسی فرهنگی و ایلی دوران قاجار در استان کُردنشین کرمانشان محسوب می‌شود. میهن‌دوستی و عشق به خاک و فداکاری در راه میهن از دوران نوجوانی و جوانی با پرورش بر مبنای قوانین و یاسانی ایلی با تکیه بر فرهنگ غنی و چند هزارساله کردی با روح و جسم ایشان عجین شد.

عکس ئاسەی شەمزین حەیدەری


عکس ئاسەی شەمزین حەیدەری 
تەمام ئەساتید و گەورایل دەفتەر یارسان شاگرد مکتب آموزش دفتر و کلام و تەمویرەژەنین ئاسەی شمزین بینەس. 
کسیلی جور کاکی رضا، سی ولی، دوریش علی میر، دوریش جهانگیر، و دەها شاگردتر کە لە سایەی لۆتف و دانش دفتری ئاسەی شمزین ئەوانیش کەم کەم بوینە ئوستاد. 
ئاسەی شمزین وە خاتر ئیە وەگەرد لشکریل اشغالگر همکاری نکرد و جور بازی کس خیانت و دالهو نکرد توسط حکومت مرکزی یک سال تمام تبعیدی کردن.

بنای بارگاه سید محمد گوره سوار زمستان سال 1349


اول آخر یار
بنای بارگاه سید محمد گوره سوار زمستان سال 1349
افراد در عکس از راست به چپ
1 آسید الله مراد ارژنگ بانی این امر خیر
2احمد خان یاسمی از اولادان حضرت میر خسرو لرستانی
3 لطیف غلامی .