Social Icons

Yarsan

2014-06-05

ذات بنیامین آقا سی یاقو.................ژ ملک بر زنجه آما و دالاهو


ذات بنیامین آقا سی یاقو.................ژ ملک بر زنجه آما و دالاهو
گوارن قلخانی چنی سنجاوی...............ایلات مهشور مردان ناوی
ایلات مزبور دین یارستان.............پری سی یاقو سرشان سپریان
احمد بیگ نه عهدآقا سی یاقو......فرمانده فوج بی نه ملک دالاهو
اعتقاد راسخ دین طایفه سان.........پری سی یاقو بنیامین مهمان
یکی نه سادات دین طایفه سان......دشمنی مکرد پی حاکم گوران
توم حسادت وشیان نه دروین .......بلیزه ش برزبی ستوین وستوین
و مکر و حیله فن بازمکار................مامورتائین کرد پی مرگ سردار
سیکه بو نیژی چنی سان قلی........مامور مرگ بین پی نوه ی والی
امیر گوران شیر سهمناک............نه سرا پرده ش غلطان بی وخاک
محمد بیگ نوه نسل زال زر..................بی و جانشین سردار سرور
سوار بی و زین وینه جهانگیر..................و زور بازو و ضرب شمشیر
یک یک قاتلان آوردش و بن............. ..خان زبر دس شیر صف شکن
رئیس العشایر فرمانده لشکر..............چنی نادرشاه سردار عسکر
فرمانده سپای لشکر نادر بی ..............چون بور غران دائم قادر بی
نه هر د و سر وینه گیو دلاور.................تمامی کارانش ماورد او نظر
خان زبردس تیزهوش تیزگوش...............مرد کار زار نه میدان خروش
لایق شایسته مرد دربار بی.............هم حاکم گوران هم سردار بی
سردار ایران شای قلا زنجیر...............شجاع و بی باک سرتیپ دلیر
سپهسالار دین امیر بهادر بی...................فرزند دلیر ملک طاهر بی
محمد بیگ سرتیب سالارجنگی...........هم میر گورا ن هم شیر رزمی
باتشکر فرامرز خسروی گوران
نشسته از راست افسر المانی بلوشر پاشا خان یاسمی کودک رضا قلی خان یاسمی مسعود السلطان گوران

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar