Social Icons

Yarsan

2012-10-25

ئاگاداری میدیاێ پالتالک یارسان کوردستانئاگاداری میدیاێ پالتالک یارسان کوردستان


وه ئتلاع دوستان میدیاێ پالتالک یارسان ره سنیم ،به رنامه ێ ئی هه فته ڕوژ یەکشەمه تاریخ 28.10.2012 سائه ت 20وه وه خت ئوروپا سمینارێک بەرگزار بود،له رابته وه نەخش سه ره کێ ژنان له کومه لگا ،بخوسوس ژنان کومه لگاێ یارسان .

بشدارگەل ئی به رنامه بەڕیزان شمسی نریمانی وه فرحناز نجفی له ده سه ێ هه یه ت مدیره کومیتە ێ ژنان فدراسیون یارسان . وه قه راره بشدارگه لترله فعالین ژ نان له ی به رنامه بشدار بون.
ئومیده واریم ژنان فه ره ی له ێ  به رنامه  بشدار بۆون.
وه ل رێزو هورمه ت
وه ریوه به ریل میدیاێ پالتالک یارسان کوردستان.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar