Social Icons

Yarsan

2013-05-19

بیانیە کانون پردیور در مورد انتخابات


bayania

بیانیە کانون پردیور در مورد انتخابات

تاریخ ثابت کرده است که ملتی فراموشکار هستیم و به راحتی ظلم ظالمان و بیداد جباران را برمی تابیم و صبر و بردباری را صفتی نیکو می دانیم اگرچه صبر در برابر بیداد و بردباری در مقابل ستمکارانی که دستشان به خون فرزندانمان آلوده است جز گناهی نابخشودنی نیست.

هنوز نگاه خیرۀ ندا که معصومانه جان سپرد حرف ها با ما دارد . سهراب و فاطمه و محمد صدها تن دیگر از فرزندان بی گناه این سرزمین داغشان تازه است اگر بخواهیم یادآوری کنیم سال های دورتر را که کشتار سال 67 و اعدام های مبارزان و آزادیخواهان و صدها جنایت وحشیانه که دست ناپاک این رژیم به آن آلوده است. هموطن خیانت به خون فرزندانمان چه چیز جز شرمساری نصیبمان خواهد کرد از کجا که قربانی بعدی فرزند من و تو نباشد.
پایه های متزلزل رژیم پوسیده اسلامی ایران بر پیکر شهیدان ما قرار گرفته است . نخواهید که بار دیگر فریب این دغلکاران را بخوریم. گرفتار دام انتخابات نمایشی نشوید و با تحریم همه جانبه این سیرک انتخاباتی به اصلیت نظام نه بگویید.
انجمن دینی پردیور منسوب به یارسانیان خارج از کشور از همه هموطنان ایرانی، ملت غیور کُرد و همه همکیشان گرامی  می خواهد که در تحریم انتخابات ریاست جمهوری ایران همگام و متحد شوند و امید داشته باشید که روزهای سقوط کاخ بیداد نزدیک است بسیار نزدیک.
به امید آزادی و پیروزی و رهیدن از بند اهریمن برای ایران زمین
.كانون آئيني پرديور يارسان

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar